Tổng quan
Tổng quan
Trung tâm Đào tạo Kiến trúc CBS là đơn vị đào tạo kiến trúc tiêu biểu theo tiêu chuẩn và chất lượng kiểm soát bởi CBS Vietnam – thành viên của tập...
Xem chi tiết
Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi
Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi
Ngay từ khi thành lập, Trung tâm Đào tạo Kiến trúc CBS cam kết thực hiện sứ mệnh là: Đào tạo đội ngũ các lao động kỹ thuật trẻ có kiến thức chuyên ngành vững vàng,...
Xem chi tiết
Thông điệp từ chủ tịch HĐQT CBS GROUP
Thông điệp từ chủ tịch HĐQT CBS GROUP
Các bạn học viên thân mến! Các bạn đang sống trong thời đại mà tri thức và kỹ thuật công nghệ  tiên tiến của nhân loại được phát triển mạnh mẽ, được khai...
Xem chi tiết
Thông điệp từ chủ tịch HĐQT CBS GROUP
Các bạn học viên thân mến! Các bạn đang sống trong thời đại mà tri thức và kỹ thuật công nghệ  tiên tiến của nhân loại được phát triển mạnh mẽ, được khai thác và sử dụng hiệu quả  trong nhiều lĩnh vực . Ngành công nghiệp Nhật Bản dựa vào đấy và tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới, nâng cao vị thế của Nhật Bản so với các quốc gia khác trong lĩnh vực kỹ thuật. Tuy nhiên, để duy trì sự phát triển này thì mỗi...
Xem chi tiết
HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU