Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ AR (Academic Research)

Để duy trì sự ổn định và nâng cao chất lượng giảng dạy, bên cạnh đội ngũ giảng viên là các kiến trúc sư giỏi, có trình độ chuyên môn cao, Trung tâm Đào tạo Kiến trúc CBS còn có  phòng  ban làm công tác chuyên môn AR (Academic Research) gồm các chuyên gia làm công tác tư vấn, giám sát, thiết kế kiến trúc tại tập đoàn HIMEKENKIZAI. Đội ngũ quản lý học vụ giàu kinh nghiệm đem đến cho học viên một môi trường học tập tiên tiến, thường xuyên giám sát và hỗ trợ các giảng viên nâng cao kỹ năng nghiệp sư phạm và chuyên môn để đảm bảo chất lượng giảng dạy đạt hiệu quả tốt nhất.

Đội ngũ nhân sự các phòng ban

Nhằm đảm bảo việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng đào tạo, đội ngũ nhân sự tại phòng tuyển sinh, giáo vụ, IT… còn đóng vai trò rất quan trọng  trong công tác chăm sóc học viên. Sự kết nối bởi quy trình làm việc khoa học, chặt chẽ, Trung tâm Đào tạo Kiến trúc CBS mang đến môi trường học tập chất lượng tốt, tạo điều kiện cho các học viên học tập và phát huy khả năng của mình.

Tags:
Các tin khác